Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปมติ ก.จังหวัดลพบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมาย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (12 ก.ค. 2562)  
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (30 เม.ย. 2562)  
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (30 เม.ย. 2562)  
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (11 ก.พ. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(คอมพิวเตอร์) (31 ม.ค. 2562)
แจ้งให้ไปรายงานตัว (30 ม.ค. 2562)
แจ้งให้ไปรายงานตัว (02 ธ.ค. 2561)
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัว (28 ก.ย. 2561)
แจ้งให้ไปรายงานตัว (26 ก.ย. 2561)
แจ้งให้ไปรายงานตัว (26 ก.ค. 2561)
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลพบุรี (13 ก.ค. 2561)
แจ้งให้ไปรายงานตัว (24 พ.ค. 2561)
แจ้งให้ไปรายงานตัว (27 มี.ค. 2561)
แจ้งให้ไปรายงานตัว (26 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การจัดหารายได้จากร้านจำหน่ายสินค้างานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชป... (05 ม.ค. 2561)
บัญชีตำแหน่งต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ร้องขอให้ กส... (07 ธ.ค. 2560)
แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำวันที่18สค.60 (18 ส.ค. 2560)
ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ(รถตู้) (10 ส.ค. 2560)
โอนเงินนอกงบประมาณ เพื่อโอนเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (05 พ.ค. 2560)
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (20 เม.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ... (18 มี.ค. 2562)  

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (13 พ.ย. 2561)  

นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ ... (06 พ.ย. 2561)  

พิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินของส... (05 พ.ย. 2561)

นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ ... (30 ต.ค. 2561)

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผ... (25 ต.ค. 2561)

นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ ... (24 ต.ค. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 ต.ค. 2561)

นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่... (01 ต.ค. 2561)

นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่น... (05 ก.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (22 ส.ค. 2561)

นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ต... (21 มิ.ย. 2561)

นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้... (18 มี.ค. 2561)

นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่น... (10 ม.ค. 2561)

โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิ... (25 ธ.ค. 2560)

นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ต... (17 ธ.ค. 2560)

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวั... (17 ธ.ค. 2560)

นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่น... (03 พ.ย. 2560)

นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่น... (25 ต.ค. 2560)

นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่น... (17 ต.ค. 2560)
Responsive image
รายงานการประชุม ก.อบต.และ ก.ท.จ.ลพบุรี
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั... (28 มิ.ย. 2562)  
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 6/2... (26 มิ.ย. 2562)  
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั... (31 พ.ค. 2562)  
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 5/2... (27 พ.ค. 2562)
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั... (30 เม.ย. 2562)
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)ครั้... (29 มี.ค. 2562)
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี)ครั้งที่ 3/25... (29 มี.ค. 2562)
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)ครั้... (06 มี.ค. 2562)
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (28 ก.พ. 2562)
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 (31 ม.ค. 2562)
ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเ... (03 ม.ค. 2562)
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 (25 ธ.ค. 2561)
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 (25 ธ.ค. 2561)
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (03 ธ.ค. 2561)
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (26 ต.ค. 2561)
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (26 ต.ค. 2561)
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 (25 ก.ย. 2561)
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 (25 ก.ย. 2561)
ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 (12 ก.ย. 2561)
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การให้พนักงานครูได้รับเงินเดือนกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (31 ส.ค. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึ... (11 ก.ค. 2562)  
อบรมแผนที่ภาษี (05 มิ.ย. 2562)  
ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" (21 พ.ค. 2562)  
ที่ ลบ 0023.5/ว 4058 ด่วนที่สุด เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเง... (06 เม.ย. 2562)
ที่ ลบ 0023.1/425 เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... (21 มี.ค. 2562)
ที่ ลบ 0023.5/ว 391 ด่วนที่สุด เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน... (18 มี.ค. 2562)
ที่ ลบ 0023.5/ว 390 ด่วนที่สุด เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระ... (18 มี.ค. 2562)
ลบ 0023.5/ว 389 ด่วนที่สุด เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง... (18 มี.ค. 2562)
ที่ ลบ 0023.5/ว 383 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาค... (14 มี.ค. 2562)
ที่ ลบ 0023.5/ว 301 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเ... (27 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (31 ม.ค. 2562)
ที่ ลบ 0023.3/ว 131 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนว... (23 ม.ค. 2562)
ที่ ลบ 0023.2/ว 226 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (14 ม.ค. 2562)
ที่ ลบ 0023.4/ว 5929 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งผลการจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส... (12 ธ.ค. 2561)
ที่ ลบ 0023.4/ว 5439 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแ... (14 พ.ย. 2561)
ที่ ลบ 0023.5/ว ด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข... (12 พ.ย. 2561)
ที่ มท 0808.5/ว 3493 เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบั... (06 พ.ย. 2561)
ที่ ลบ 0023.4/ว 5264 ด่วนที่สุด เรื่อง สรุปผลการดำเนินการและกำหนดการรอบเสริมในขั... (06 พ.ย. 2561)
ที่ ลบ 0023.3/ว 5024 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ... (02 พ.ย. 2561)
ที่ ลบ 0023.3/ว 1545 ด่วนที่สุด เรื่องการเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด... (02 พ.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3677-0148, 0-3677-0225 โทรสาร : 0-3677-0226  อีเมล์ : 
admin@lopburilocal.go.th
Powered By 
lopburilocal.go.th