Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปมติ ก.จังหวัดลพบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งให้ไปรายงานตัว (24 พ.ค. 2561)  
แจ้งให้ไปรายงานตัว (27 มี.ค. 2561)  
แจ้งให้ไปรายงานตัว (26 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การจัดหารายได้จากร้านจำหน่ายสินค้างานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชป... (05 ม.ค. 2561)
บัญชีตำแหน่งต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ร้องขอให้ กส... (07 ธ.ค. 2560)
แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำวันที่18สค.60 (18 ส.ค. 2560)
ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ(รถตู้) (10 ส.ค. 2560)
โอนเงินนอกงบประมาณ เพื่อโอนเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (05 พ.ค. 2560)
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (20 เม.ย. 2560)
แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม 255... (20 เม.ย. 2560)
ข้อมูลการเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (31 ต.ค. 2559)
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุส... (31 ต.ค. 2559)
การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรื... (31 ต.ค. 2559)
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีง... (26 ต.ค. 2559)
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (25 ต.ค. 2559)
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร... (10 ต.ค. 2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เรื่อง การสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่... (29 ก.ย. 2559)
การเตรียมความร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (20 ก.ย. 2559)
การอนุมัติเบิกจ่ายเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (18 ส.ค. 2559)
รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (27 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ต... (21 มิ.ย. 2561)  

นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้... (18 มี.ค. 2561)  

นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่น... (10 ม.ค. 2561)  

โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิ... (25 ธ.ค. 2560)

นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ต... (17 ธ.ค. 2560)

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวั... (17 ธ.ค. 2560)

นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่น... (03 พ.ย. 2560)

นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่น... (25 ต.ค. 2560)

นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่น... (17 ต.ค. 2560)

นายอาคม สุวรรณโน เดินทางม... (16 ต.ค. 2560)

สถจ.ลพบุรี ดำเนินกิจกรรมค... (14 มี.ค. 2560)

นายวีิ่ระศักดิ์ ศรีโสภา ท... (09 ธ.ค. 2559)

นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้อ... (09 ธ.ค. 2559)

นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้อ... (08 พ.ย. 2559)

สถจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมโคร... (31 ต.ค. 2559)

นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้อ... (27 ต.ค. 2559)

นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้อ... (27 ต.ค. 2559)

นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้อ... (27 ต.ค. 2559)

นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ต... (27 ต.ค. 2559)

นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้... (21 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์อบรมพัสดุ เมื่อวันที่ 19-22 กันยายน พ.ศ.2560 (28 ก.ย. 2560)  
ไฟล์อบรมสีดารีสอร์ท เมื่อวันที่ 23-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (28 ก.ย. 2560)  
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอ... (17 ส.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ... (18 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคาร (อปพร.)และห้อ... (09 ม.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding (10 พ.ค. 2559)
แก้ไขแบบประกาศเชิญชวนก่อสร้างอาคารศูนย์บริการเยาวชนจังหวัดลพบุรี (เพิ่มเติม) (04 เม.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมบริการเยาวชนและผู้สูงวัย(จังหวัดลพบุรี) (29 มี.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมบริการเยาวชนและผู้สูงวัย(จังหวัดลพบุรี) (29 มี.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมบริการเยาวชนและผู้สูงวัย(จังหวัดลพบุรี) (29 มี.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมบริการเยาวชนและผู้สูงวัย(จังหวัดลพบุรี) (29 มี.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมบริการเยาวชนและผู้สูงวัย(จังหวัดลพบุรี) (29 มี.ค. 2559)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 10 ชุด ต.เขาสมอคอ... (03 ก.พ. 2559)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อมินิแวนหรือรถตู้ (25.10.15.05) (เปลี่... (20 ม.ค. 2559)
เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายลำรางสาธารณะกลางทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.ทะเ... (17 ม.ค. 2559)
เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนทรุดตัวคันคลองบางขามพร้อมสร้างกำแพง คสล.กันดินและ... (15 ม.ค. 2559)
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างท... (14 ม.ค. 2559)
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 2 ต.พรหมมาส... (11 ม.ค. 2559)
ประกาศ จังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อมินิแวนหรือรถตู้ (25.10.15.05) (11 ม.ค. 2559)
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03) (18 พ.ย. 2558)
Responsive image
รายงานการประชุม ก.อบต.และ ก.ท.จ.ลพบุรี
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 (26 มี.ค. 2561)  
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 (23 มี.ค. 2561)  
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (21 ก.พ. 2561)  
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (20 ก.พ. 2561)
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 (25 ม.ค. 2561)
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 (24 ม.ค. 2561)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันท... (21 ธ.ค. 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่... (20 ธ.ค. 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันท... (24 พ.ย. 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่... (24 พ.ย. 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ ... (24 ต.ค. 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2... (20 ต.ค. 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ ... (29 ก.ย. 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9/25... (29 ก.ย. 2560)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขั้นทะเบียนบัญชีการสอบแข่... (19 ก.ย. 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที... (28 ส.ค. 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ ... (28 ส.ค. 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที... (15 ส.ค. 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ ... (08 ส.ค. 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที... (21 ก.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3677-0148, 0-3677-0225 โทรสาร : 0-3677-0226  อีเมล์ : 
admin@lopburilocal.go.th
Powered By 
lopburilocal.go.th