Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปมติ ก.จังหวัดลพบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมาย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ก.ย. 2560
ถึง
28 ก.ย. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ไฟล์อบรมสีดารีสอร์ท เมื่อวันที่ 23-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
28 ก.ย. 2560
ถึง
28 ก.ย. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ไฟล์อบรมพัสดุ เมื่อวันที่ 19-22 กันยายน พ.ศ.2560
17 ส.ค. 2560
ถึง
17 ก.ย. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
18 ม.ค. 2560
ถึง
00 00 543
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ ของอบต.โพธิ์ตรุ
09 ม.ค. 2560
ถึง
00 00 543
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคาร (อปพร.)และห้องเก็บของกองช่าง หมู่ที่ 2 อบต.โพธิ์ตรุ
10 พ.ค. 2559
ถึง
14 พ.ค. 2559
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
04 เม.ย. 2559
ถึง
04 เม.ย. 2559
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี แก้ไขแบบประกาศเชิญชวนก่อสร้างอาคารศูนย์บริการเยาวชนจังหวัดลพบุรี (เพิ่มเติม)
29 มี.ค. 2559
ถึง
05 เม.ย. 2559
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมบริการเยาวชนและผู้สูงวัย(จังหวัดลพบุรี)
29 มี.ค. 2559
ถึง
05 เม.ย. 2559
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมบริการเยาวชนและผู้สูงวัย(จังหวัดลพบุรี)
29 มี.ค. 2559
ถึง
05 เม.ย. 2559
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมบริการเยาวชนและผู้สูงวัย(จังหวัดลพบุรี)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3677-0148, 0-3677-0225 โทรสาร : 0-3677-0226  อีเมล์ : 
admin@lopburilocal.go.th
Powered By 
lopburilocal.go.th