Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
รายงาน ก.อบต.และ ก.ท.จ.ลพบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม ก.อบต.และ ก.ท.จ.ลพบุรี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560
ถึง
21 ธ.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ชั้น 2
20 ธ.ค. 2560
ถึง
20 ธ.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
24 พ.ย. 2560
ถึง
24 พ.ย. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
24 พ.ย. 2560
ถึง
24 พ.ย. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
24 ต.ค. 2560
ถึง
24 ม.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
20 ต.ค. 2560
ถึง
20 ม.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
29 ก.ย. 2560
ถึง
29 ม.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอดชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
29 ก.ย. 2560
ถึง
29 ต.ค. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
19 ก.ย. 2560
ถึง
19 ต.ค. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขั้นทะเบียนบัญชีการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขัน
28 ส.ค. 2560
ถึง
28 ส.ค. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3677-0148, 0-3677-0225 โทรสาร : 0-3677-0226  อีเมล์ : 
admin@lopburilocal.go.th
Powered By 
lopburilocal.go.th