Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
รายงาน ก.อบต.และ ก.ท.จ.ลพบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ธ.ค. 2560
ถึง
21 ธ.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ชั้น 2
20 ธ.ค. 2560
ถึง
20 ธ.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
24 พ.ย. 2560
ถึง
24 พ.ย. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
24 พ.ย. 2560
ถึง
24 พ.ย. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
24 ต.ค. 2560
ถึง
24 ม.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
20 ต.ค. 2560
ถึง
20 ม.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
29 ก.ย. 2560
ถึง
29 ม.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอดชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
29 ก.ย. 2560
ถึง
29 ต.ค. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
19 ก.ย. 2560
ถึง
19 ต.ค. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขั้นทะเบียนบัญชีการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขัน
28 ส.ค. 2560
ถึง
28 ส.ค. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3677-0148, 0-3677-0225 โทรสาร : 0-3677-0226  อีเมล์ : 
admin@lopburilocal.go.th
Powered By 
lopburilocal.go.th