Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปมติ ก.จังหวัดลพบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมาย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ต.ค. 2561
ถึง
26 ต.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
26 ต.ค. 2561
ถึง
26 ต.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
25 ก.ย. 2561
ถึง
25 ก.ย. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
25 ก.ย. 2561
ถึง
25 ก.ย. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
12 ก.ย. 2561
ถึง
12 ก.ย. 2563
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561
31 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2563
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องการประเมินผลงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 2561
31 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2563
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การพัฒนาพนักงานครู สายงานการสอน 2561
31 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2563
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
31 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2563
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง อัตราค่าจ้างลูกจ้างเทศบาล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561
31 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2563
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษ พ.ศ.2560

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3677-0148, 0-3677-0225 โทรสาร : 0-3677-0226  อีเมล์ : 
admin@lopburilocal.go.th
Powered By 
lopburilocal.go.th