Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปมติ ก.จังหวัดลพบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมาย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 มี.ค. 2562
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันท้อ

13 พ.ย. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินโครงการประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562

06 พ.ย. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

05 พ.ย. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี พิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

30 ต.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ

25 ต.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2561

24 ต.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

09 ต.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

01 ต.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561

05 ก.ย. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3677-0148, 0-3677-0225 โทรสาร : 0-3677-0226  อีเมล์ : 
admin@lopburilocal.go.th
Powered By 
lopburilocal.go.th