Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
รายงาน ก.อบต.และ ก.ท.จ.ลพบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

10 ม.ค. 2561
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561

25 ธ.ค. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17 ธ.ค. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่

17 ธ.ค. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ

03 พ.ย. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด สถจ.ลพบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

25 ต.ค. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

17 ต.ค. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี และข้าราชการในสังกัด สถจ.ลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการรวมพลังจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ

16 ต.ค. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายอาคม สุวรรณโน เดินทางมารับตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

14 มี.ค. 2560
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี สถจ.ลพบุรี ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ ตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ภายในบริเวณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

09 ธ.ค. 2559
ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารฯ สถจ.ลพบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3677-0148, 0-3677-0225 โทรสาร : 0-3677-0226  อีเมล์ : 
admin@lopburilocal.go.th
Powered By 
lopburilocal.go.th