Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปมติ ก.จังหวัดลพบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ที่ ลบ 0023.3/ว 1155 เรื่อง ขอส่งสื่อความรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย โรคไข้หวัดใหญ่
10 ส.ค. 2561 ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ที่ ลบ 0023.3/ว 3834 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัฒนาความเข็มแข็งขอสภาองค์กรชุมชน
10 ส.ค. 2561 ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ที่ ลบ 0023.3/ว 1143 เรื่อง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขซพัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส
10 ส.ค. 2561 ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ที่ ลบ 0023.3/ว 1144 เรื่อง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ
10 ส.ค. 2561 ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ที่ ลบ 0023.3/ว 3824เรื่อง การจัดทำสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2561"
10 ส.ค. 2561 ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ที่ ลบ 0023.3/ว 1135 เรื่อง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่อง ภายใต้ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน
10 ส.ค. 2561 ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว 1137 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ
08 ส.ค. 2561 ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
08 ส.ค. 2561 ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561
08 ส.ค. 2561 ลพบุรี เมือง สถ.จ.ลพบุรี เรื่อง การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3677-0148, 0-3677-0225 โทรสาร : 0-3677-0226  อีเมล์ : 
admin@lopburilocal.go.th
Powered By 
lopburilocal.go.th