Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปมติ ก.จังหวัดลพบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมาย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการเพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก
Responsive image
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติราชาการ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี และตรวจติดตามการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการเพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ข้าราชการในสังกัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ
         
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3677-0148, 0-3677-0225 โทรสาร : 0-3677-0226  อีเมล์ : 
admin@lopburilocal.go.th
Powered By 
lopburilocal.go.th