Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปมติ ก.จังหวัดลพบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมาย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอนุมัติเบิกจ่ายเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนตุลาคม 2558 - เดือนกุมภาพันธ์ 2559
     ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี  ได้อนุมัติจ่ายเงินภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งเป็นเงินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี จัดเก็บและนำส่งระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,418,233.28 บาท ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 125 แห่ง โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ได้เปิดรับรองไว้ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 

     เพื่อดำเนินการตรวจสอบยอดเงินฝากกับธนาคารและดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร ให้ถือตามระเบียบ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
การอนุมัติเบิกจ่ายเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนตุลาคม 2558 - เดือนกุมภาพันธ์ 2559
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2559

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3677-0148, 0-3677-0225 โทรสาร : 0-3677-0226  อีเมล์ : 
admin@lopburilocal.go.th
Powered By 
lopburilocal.go.th