Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปมติ ก.จังหวัดลพบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมาย
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
น.ส.อัญชนา ทุมเชื้อ
ท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี
Responsive image
นายสุรัตน์ ชูรัตน์
ท้องถิ่นอำเภอโคกเจริญ
Responsive image
นางสุภาภรณ์ หมอนไหม
ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วง
Responsive image
นางเมธาพร หนุนนาค
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
Responsive image
นางจิราภรณ์ คุ้มชนะ
ท้องถิ่นอำเภอท่าวุ้ง
Responsive image
น.ส.ระพีวรรณ เนื้อทอง
ท้องถิ่นอำเภอโคกสำโรง
Responsive image
นางจันทร์ฉาย จันทร์ลา
ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล
Responsive image
ว่าที่ ร.ต.เที่ยง ดีกระโทก
ท้องถิ่นอำเภอพัฒนานิคม
Responsive image
นายธานี หลาวทอง
ท้องถิ่นอำเภอลำสนธิ
Responsive image
นางเบญจมา คำหงษา
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
Responsive image
นายชนากุณ เสมอภาค
ท้องถิ่นอำเภอบ้านหมี่
Responsive image
น.ส.สังวาลย์ แก้วโสตร์
ท้องถิ่นอำเภอสระโบสถ์
Responsive image
Responsive image
นายมัฆวาฬ ปิยะทัสสี
ท้องถิ่นอำเภอท่าหลวง
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3677-0148, 0-3677-0225 โทรสาร : 0-3677-0226  อีเมล์ : 
admin@lopburilocal.go.th
Powered By 
lopburilocal.go.th